Uk & Puk

Werken met het Voorschoolse Educatieprogramma Uk & Puk

Op onze kinderdagverblijven werken we met het Voorschoolse Programma Uk & Puk. Uk & Puk stimuleert de brede ontwikkeling van 0- tot 4-jarigen door actief spel. Uk & Puk is een totaalprogramma voor baby’s, dreumesen en peuters en is speciaal ontwikkeld voor kinderdagverblijven. Bij de methode hoort de handpop Puk. 

 

Lees verder

Puk is het speelkameraadje van de kinderen en de intermediair tussen pedagogisch medewerker en kinderen. Op de groep heeft Puk een vaste plek en hij doet graag mee met de activiteiten. Als Puk gaat logeren, neemt hij zijn eigen koffertje mee. Raad eens wat er in dat koffertje zit? Zijn pyjama, tandenborstel en dagboek. Ouders kunnen hierin schrijven als Puk een logeerpartij’tje heeft. 

Ontwikkelingsgericht werken

Uk & Puk bestaat uit thematische activiteiten in een rijke speelleeromgeving. Er zijn aantrekkelijke themahoeken op de groepen waarin door pedagogisch medewerkers kansen voor ontwikkelingsstimulering worden gecreëerd. Er zijn activiteiten voor de grote kring (groep), kleine kring (groep) en individuele activiteiten, waarin per leeftijdsgroep en/of ontwikkelingsfase subdoelen zijn geformuleerd voor vier ontwikkelingsgebieden.

Het doel van Uk & Puk is het voorkomen en eventueel het verminderen van onderwijsachterstanden door stimulering van de brede ontwikkeling van kinderen met thematische activiteiten waarin vier ontwikkelingsgebieden centraal staan:

 • Spraak-taalontwikkeling;
 • Sociaalemotionele ontwikkeling;
 • Motorisch-zintuiglijke ontwikkeling en
 • De eerste rekenprikkels voor de ontluikende rekenontwikkeling.

Daarnaast worden de dagelijkse routines als kansen gegrepen en benut om zoveel mogelijk ontwikkelingsdoelen te behalen. Al onze pedagogisch medewerkers worden in 2023 en 2024 geschoold in het programma. De pedagogisch coach zorgt voor blijvende ondersteuning op de groepen.

Werken met thema’s

Elke zes weken wordt een nieuw thema aangeboden op het kinderdagverblijf. De volgende thema’s komen aan bod gedurende het jaar:

 1. Welkom Puk!
 2. Wat heb jij aan vandaag?
 3. Eet smakelijk!
 4. Dit ben ik!
 5. Groot en klein
 6. Regen
 7. Hatsjoe!
 8. Knuffels
 9. Oef, wat warm!
 10. Ik en mijn familie

Extra thema’s

Voor peuters die bijna naar de basisschool gaan is er een extra thema: “Ik ben bijna 4!” Hierin wordt de peuter voorbereid op de overgang van het kinderdagverblijf naar de basisschool. Om de kunstzinnige vorming van kinderen te stimuleren is er nog een extra thema ontwikkeld: ‘Ik ben kunstenaar’. Kunstzinnige oriëntatie behoort niet tot de vier verplichte domeinen, terwijl de activiteiten juist wel tegemoet komen aan de vier domeinen sociaal-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling, motorische ontwikkeling en rekenontwikkeling.

Activiteiten

Alle reguliere activiteiten op het kinderdagverblijf worden verrijkt met liedjes, versjes, verhalen, bewegingsspelletjes, knutsels, uitstapjes en dergelijke passend bij het thema. Bijvoorbeeld bij het thema Regen zingen we ‘het regent het regent’, knutselen we kaplaarsjes en gaan we naar buiten om dennenappels, paddenstoelen en herfstbladeren te zoeken.

Ouderbetrokkenheid

Ouders houden we graag op de hoogte middels themabrieven. We vinden het hartstikke fijn als ouders thuis ook aan de slag gaan met de liedjes en de verhalen. Uiteraard besteden we ook aandacht aan de reguliere seizoenen, feest- en bijzondere dagen, zoals Kerst, Sinterklaas, vader- en moederdag.

Elke dag is het weer een nieuwe ontdekkingsreis vol plezier, ontwikkeling en uitdaging bij Kinderopvang 1,2,3.

Cookies

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Informatie over de verwerking van (persoons)gegevens kunt u vinden in de privacyverklaring.

Privacyverklaring | Sluiten