Muziek

Kinderopvang 1,2,3 is een kleinschalige muzikale organisatie in Rotterdam Zuid. Kinderopvang 1,2,3 is opgericht in oktober 2018 vanuit de liefde voor kinderen en de 30e jaar ervaring in de kinderopvang. Door onze kleinschaligheid en met ons vaste team zijn we niet alleen het bekende gezicht voor uw kind(eren) maar ook voor u als ouder/ verzorger.

 

Lees verder

Muziek maken is niet alleen leuk, het heeft ook een positief effect op de intelligentie en sociale vaardigheden van je kind. Bij onze vaste pedagogische medewerksters en hun jaren lange ervaring is uw dierbaarste bij ons in goede handen. Uw kind kan bij ons lekker groeien, bloeien, stoeien, knoeien en vooral zichzelf zijn. Dit proberen we extra te stimuleren doormiddel van muziek.

Maar er zijn nog veel meer voordelen van musiceren.

Muziek maakt het kind slimmer
Muziek speelt een belangrijke rol bij Kinderopvang 1,2,3. We hebben medewerkers die muziekinstrumenten bespelen. Muziek maken is niet alleen leuk, het stimuleert de muzikaliteit van het kind en heeft een positief effect op de intelligentie en sociale vaardigheden.

Hoe werkt dit?
Uit hersenonderzoeken is gebleken, dat bij kinderen die muziek maken de linker hersenhelft (spraak en intellect) en de rechter hersenhelft (gevoelstoestand) sterker met elkaar verbonden raken dan bij niet-musicerende kinderen. Dit effect ontstaat, doordat muziek maken een positieve en stimulerende werking heeft op de neuronale verbindingen in de hersenen. De neuronen worden geactiveerd waardoor er minder afsterven en er betere onderlinge verbindingen ontstaan. Dat bepaalt uiteindelijk het intelligentieniveau van het kind.

Muziek maken is gezond
Een ander groot voordeel van actief bezig zijn met muziek: het stimuleert de motoriek en er wordt een beroep gedaan op het gehoor. Het gehoor controleert eigenlijk wat je doet. Een samenspel van zintuigen; het lijkt complex, maar het kind doet dat spelenderwijs. Muziek maken is ook goed voor de sociale ontwikkeling. Kinderen worden er vaak vrolijk van. De kinderen van de BSO kunnen al meer leren om een instrument te bespelen. Er worden veel liederen geleerd en op de BSO worden er vooral activiteiten georganiseerd om deze instrumenten te bespelen terwijl het bij de jongere kinderen meer accent ligt op wat voor instrument het is en welk geluid het maakt. Als leidster is het goed om hierbij te observeren wat de talenten van een kind kunnen zijn en hoe een kind reageert op het muziek. De kinderen moeten samenwerken om er een geheel van te maken. Het kind leert hoe het zich als individu in een groep kan handhaven en om zich daar prettig bij te voelen. Dit alles heeft een positiever zelfbeeld als resultaat.

Kinderen maken muziek mooier dan muziek kinderen mooier maakt.

Meer voordelen
Naast de bovenstaande positieve effecten worden ook andere ontwikkelingsgebieden aangesproken tijdens het muziek maken:

  • Emotionele ontwikkeling: leren over gevoelens, ontwikkelen van creativiteit, ontwikkelen van de relatie tussen kind en verzorger, zelfbewustzijn
  • Cognitieve ontwikkeling: concentratie, de lichaamsdelen leren benoemen, begrippen zoals ‘op’, ‘onder’ en ‘naast’
  • Spraakontwikkeling en taalontwikkeling: spelen met spreekgeluiden, goed articuleren, mondmotoriek, uitbreiding van de woordenschat
  • Zintuiglijke ontwikkeling: aanraken, luisteren, kijken, Samen zingen en dansen

Muziek en bewegen horen eigenlijk bij elkaar. Bewegen als je muziek hoort gebeurt spontaan, het is een natuurlijk proces. Kinderen leven zich graag uit door vrij te bewegen op muziek. Geen ingestudeerde pasjes, maar door zichzelf lekker te laten gaan. Jonge kinderen vertalen muziek in beweging. Met dansen wordt de motoriek gestimuleerd en zingen is weer goed voor de taalontwikkeling van het kind. De BSO kinderen leren ook zelf liedjes te verzinnen en muziek te maken. Op deze manier doe je een beroep op de creativiteit van het kind. Bovendien wordt op deze manier geleerd hoe taal in elkaar zit. Vooral rijmen is daar een hele goede oefening voor.

 

Cookies

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Informatie over de verwerking van (persoons)gegevens kunt u vinden in de privacyverklaring.

Privacyverklaring | Sluiten