Kinderopvang

KDV De Klaver-Heijplaat

KDV De Klaver-Heijplaat werkt vanuit de behoefte van het kind. Ieder kind is uniek en heeft recht op liefde, respect en eigenheid. Door de kleinschalige dagopvang in de basisschool De Klaver-Heijplaat voelt ieder kind zich welkom. Het geeft uw kind de basis om heerlijk te spelen en zichzelf ongeremd te ontwikkelen.

Lees verder
Coördinator KDV

Wenst een extra dag voor uw kind(eren) of heeft u een vraag? Dan kunt u dit aanvragen of contact opnemen via:

Vivian Kohne
06 - 341 195 92

telefonisch bereikbaar op
maandag, dinsdag en donderdag 09:00-18:00 uur
v.kohne@kinderopvang123.nl

 

Een kijkje nemen? Vestastraat 15
3089RL Rotterdam
06 - 34119592

v.kohne@kinderopvang123.nl
LRK-nummer
280229422
KvK-nummer
72889195

Praktische informatie

Kinderdagverblijf 0-4 jaar max.12 kinderen per dag

Wij bieden 52 weken in het jaar opvang van 07:00-18:30 uur m.u.v. de CAO dagen en 2 studiedagen.

CAO dagen zijn:

 • Nieuwjaarsdag
 • Goede vrijdag
 • 2e  paasdag
 • koningsdag
 • Hemelvaartsdag
 • 2e pinksterdag
 • Bevrijdingsdag (1 x per 5 jaar vanaf 2010)
 • 1e en 2e kerstdag

Op Kerstavond en oudjaarsdag zijn wij om 17:00 uur gesloten.

Studiedagen:

 • vrijdag 29 maart ’24
 • woensdag 9 okt. ’24

KDV De Klaver-Heijplaat is gelegen in de Rotterdamse wijk, Heijplaat.

Parkeren is gratis in straten rondom onze locatie.

Kom je met het openbaar vervoer? Onze locatie is bereik je vanaf station Zuidplein en Slinge met bus 68. De bus stopt aan bij RDM Campus

Even wennen bij ons

U geeft uw dierbaarste bezit bij ons in vertrouwen. Wij nemen graag de tijd voor een goede wen periode voor u en uw kind. Het is van groot belang dat uw kind zich prettig bij ons gaat voelen.  Uw kind kan dan wennen aan de geluiden en geuren van het kinderdagverblijf en vertrouwd raken met de sfeer, de andere kinderen en de medewerkers. Het vaste en vertrouwde team zorgt voor continuïteit op de groep waardoor uw kind gemakkelijker went.

Tijdens het intakegesprek zal de pedagogisch medewerker 2 wen momenten met u inplannen. De pedagogisch medewerker zorgt dat zij op dezelfde wen momenten aanwezig is om u en uw kind te verwelkomen. Deze pedagogisch medewerker is er voor uw kind. Zij zal er voor hem of haar zijn om te kroelen, te troosten en te stimuleren om te spelen en contact te maken met de andere kinderen. De medewerker is tevens de mentor en aanspreekpunt voor al uw vragen omtrent uw kind. Het is belangrijk dat u ons goed informeert over het eet en slaapgedrag en de gewoontes van uw kind. Het is fijn dat u uw kind indien mogelijk goed voorbereidt op de wen momenten. Hoe meer wij weten over uw kind hoe sneller wij uw kind leren kennen in wat hij of zij wel of niet prettig vindt. De mentor van uw kind en haar collega’s zullen hun uiterste best doen om uw kind een plezierige tijd te geven bij De Klaver-Heijplaat.

Zodra uw kind 4 jaar wordt, zullen wij zorg dragen voor een “ warme” overdracht naar de basisschool en BSO D e Klaver-Heijplaat.

Een dagje bij Kindercentrum De Klaver-Heijplaat

Veiligheid, geborgenheid en structuur zijn een aantal belangrijke basiselementen voor kinderen om zichzelf te kunnen ontwikkelen. De dagopvang van De Klaver-Heijplaat heeft daarom een vast ritme. We starten de dag gezamenlijk waarbij we elk kind persoonlijk welkom heten. Op vaste tijden eten en drinken we en bieden we activiteiten zoals zingen, dansen, buitenspelen, knutselen, spelen in de hoeken enzoverder. Zo weten de kinderen waar ze aan toe zijn en is de dag voorspelbaar.  De Klaver-Heijplaat heeft 1 verticale groep van 0-4 jarige, een aparte slaapruimte en een aangrenzende buitenspeelplaats.

Werken met het Voorschoolse Educatieprogramma Uk & Puk

Op onze kinderdagverblijven werken we met het Voorschoolse Programma Uk & Puk. Uk & Puk stimuleert de brede ontwikkeling van 0- tot 4-jarigen door actief spel. Uk & Puk is een totaalprogramma voor baby’s, dreumesen en peuters en is speciaal ontwikkeld voor kinderdagverblijven. Bij de methode hoort de handpop Puk. Puk is het speelkameraadje van de kinderen en de intermediair tussen pedagogisch medewerker en kinderen.

Op de groep heeft Puk een vaste plek en hij doet graag mee met de activiteiten. Als Puk gaat logeren, neemt hij zijn eigen koffertje mee. Raad eens wat er in dat koffertje zit? Zijn pyjama, tandenborstel en dagboek. Ouders kunnen hierin schrijven als Puk een logeerpartij’tje heeft. 

Ontwikkelingsgericht werken

Uk & Puk bestaat uit thematische activiteiten in een rijke speelleeromgeving. Er zijn aantrekkelijke themahoeken op de groepen waarin door pedagogisch medewerkers kansen voor ontwikkelingsstimulering worden gecreëerd. Er zijn activiteiten voor de grote kring (groep), kleine kring (groep) en individuele activiteiten, waarin per leeftijdsgroep en/of ontwikkelingsfase subdoelen zijn geformuleerd voor vier ontwikkelingsgebieden.

Het doel van Uk & Puk is het voorkomen en eventueel het verminderen van onderwijsachterstanden door stimulering van de brede ontwikkeling van kinderen met thematische activiteiten waarin vier ontwikkelingsgebieden centraal staan:

 • Spraak-taalontwikkeling;
 • Sociaalemotionele ontwikkeling;
 • Motorisch-zintuiglijke ontwikkeling en
 • De eerste rekenprikkels voor de ontluikende rekenontwikkeling.

Daarnaast worden de dagelijkse routines als kansen gegrepen en benut om zoveel mogelijk ontwikkelingsdoelen te behalen. Al onze pedagogisch medewerkers worden in 2023 en 2024 geschoold in het programma. De pedagogisch coach zorgt voor blijvende ondersteuning op de groepen.

Werken met thema’s

Elke zes weken wordt een nieuw thema aangeboden op het kinderdagverblijf. De volgende thema’s komen aan bod gedurende het jaar:

 1. Welkom Puk!
 2. Wat heb jij aan vandaag?
 3. Eet smakelijk!
 4. Dit ben ik!
 5. Groot en klein
 6. Regen
 7. Hatsjoe!
 8. Knuffels
 9. Oef, wat warm!
 10. Ik en mijn familie

Extra thema’s

Voor peuters die bijna naar de basisschool gaan is er een extra thema: “Ik ben bijna 4!” Hierin wordt de peuter voorbereid op de overgang van het kinderdagverblijf naar de basisschool. Om de kunstzinnige vorming van kinderen te stimuleren is er nog een extra thema ontwikkeld: ‘Ik ben kunstenaar’. Kunstzinnige oriëntatie behoort niet tot de vier verplichte domeinen, terwijl de activiteiten juist wel tegemoet komen aan de vier domeinen sociaal-emotionele ontwikkeling, taalontwikkeling, motorische ontwikkeling en rekenontwikkeling.

Activiteiten

Alle reguliere activiteiten op het kinderdagverblijf worden verrijkt met liedjes, versjes, verhalen, bewegingsspelletjes, knutsels, uitstapjes en dergelijke passend bij het thema. Bijvoorbeeld bij het thema Regen zingen we ‘het regent het regent’, knutselen we kaplaarsjes en gaan we naar buiten om dennenappels, paddenstoelen en herfstbladeren te zoeken.

Ouderbetrokkenheid

Ouders houden we graag op de hoogte middels themabrieven. We vinden het hartstikke fijn als ouders thuis ook aan de slag gaan met de liedjes en de verhalen. Uiteraard besteden we ook aandacht aan de reguliere seizoenen, feest- en bijzondere dagen, zoals Kerst, Sinterklaas, vader- en moederdag.

Zo is iedere dag bij De Klaver- Heijplaat een ontdekkingsreis vol plezier, ontwikkeling en uitdaging.

Een kijkje bij KDV De Klaver-Heijplaat

Cookies

Wij gebruiken cookies om uw gebruikerservaring te verbeteren. Informatie over de verwerking van (persoons)gegevens kunt u vinden in de privacyverklaring.

Privacyverklaring | Sluiten